Påbegyndt brugervejledning

Det er min mening at jeg vil vise de to fra bestyrelsen, som jeg er ved at opbygge det nye fuglebakkehus.dk sammen med, hvordan de skal redigere indholdet. Samtidig er det nye system ikke et egentligt webside-redigeringssystem (CMS – Indholds Administrations System), men et blog (weblog) system og i opbygningen bliver jeg derfor nødt til at tage højde for at det alligevel skal være nemt at gå til trods forskellene.

Men for at jeg ikke skal være en flaskehals, hver gang der skal laves en ændring ud over selve informationen, og da bestyrelsesmedlemmerne jo jævnligt skiftes ud, er jeg nødt til at lave en vejledning så jeg undgår at skulle undervise nye hver gang bestyrelsens redaktører udskiftes.

Dette er jeg så småt gået igang med i dag. Men inden jeg for alvor kan komme igang med at skrive den, har jeg brug for at vi er helt på det rene med hvilken model vi vælger. Derfor er vejledningen noget af det sidste jeg giver mig i kast med, når vi er så langt at bestyrelsen selv er i stand til at lægge informationen ind.

Hvornår kan en person kræve et blog-indlæg fjernet?

Blogging er meget populært. Der er personlige blogs, blogs om tøj og mad, blogs om tekniske ting, blogs om firmaers produkter m.v.

Nogen skriver meget formelt, mens andre skriver i mere uformelt. Andre igen skriver fortællende om deres egen hverdag, hvad de tænker på, har oplevet, hvad de synes om ting, hændelser og andres adfærd og opførsel.

Danmark har vi frihed til at tænke, tro og tale. Og ud over at lovgivningen sætter visse grænser for hvad man kan tillade sig at skrive (jeg tænker på vores injurielovgivning), er der, i den anden ende, selve hensyntagen til andre mennesker. Selv om man, lovgivningsmæssigt, er i sin gode ret til at skrive det man skriver, er det forskelligt hvor andre menneskers grænse går. Der er dem som er mere eller mindre lige glade med hvad man skriver, mens andre er meget følsomme overfor blot at blive nævnt eller måske endda bare kan genkende sig selv i det man skriver.

Men hvor går grænsen, og hvornår skal man tage hensyn til at der er mennesker der ikke ønsker at man skriver det man skriver. Kan et andet menneske kræve at få fjernet noget, du har skrevet om i din blog, og hvor går grænsen?

  • Hvis personen føler sine grænser overtrådt?
  • Hvis du har skrevet anklagende om personen
  • Hvis du har skrevet kritisk om personen
  • eller hvad nu hvis du simpelthen blot har skrevet noget positivt, f.eks. ros, indirekte om en person, uden overhovedet at have nævnt denne person ved navn eller på anden måde identificeret personen, som blot kan genkende sig selv med baggrund i det du skriver, og som på ingen måde ville kunne genkendes af andre ud fra det du skriver.

Nogle har pænt bedt mig fjerne det jeg indirekte skriver om dem, andre har direkte, med trusler om retssag, dikteret mig at fjerne et kritik synspunkt om dem, og en enkelt har, ved flere lejligheder, truet mig med retssag hvis jeg ikke holdt op med at bruge ordet Ordkløver.

Jeg vil meget gerne høre din mening om hvad du synes? Kan man overhovedet kræve at få (evt. dele af) blogindlægget fjernet? Og hvornår er det IKKE okay?

Dagens webarbejde på fuglebakkehus.dk

På sidste projektmøde om fuglebakkehus.dk gav jeg bestyrelsen den opgave, at lave en oversigt over hvilke menuer og undermenuer de vil have. I dag har jeg set på listen og oprettet de fleste af menuerne.

Jeg har også skrevet en mail med de ting som de skal være opmærksomme på, og kommet med en række forslag til ændring af menu-strukturen og nogle generelle retningslinier for opbygning af en menu-struktur, som de kan vælge at følge eller lade være.

Vi har ikke holdt møde i dag. Det ville nu ellers have været det smarteste, så vi, med det samme, kunne have afklaret forslag til ændringer. På den måde kunne jeg, med det samme, have oprettet den menustruktur vi fik talt os til rette om. Den menustruktur jeg har oprettet nu er baseret på det forslag de selv kom med, og skal måske derfor laves om efter de forslag til ændringer jeg er kommet med.

Advocado er da noget man spiser

Hvorfor er der så mange
mennesker der kalder det “advocado”? Der er ikke noget ‘d’ foran ‘v’ i frugten “avocado” (eller “avokado”), som ikke har nogen forbindelse med professionen “advokat”

Brokkeri på hovedet

Ofte er brokkeri ikke noget der er relateret til afsenderen, men derimod modtageren.

Det kan ofte være konstruktiv kritik, altså en positiv meningsudveksling om noget der ikke er hensigtsmæssigt, eller blot om beskrivelse af noget, som egentlig slet ikke var negativt ment.

Man siger at det altid er modtageren der definerer kommunikationen. Men hvis man skriver til f.eks. 20 mennesker, vil der som regel altid være forskel på den måde det skrevne forstås på.

Ofte er der en der tager noget ud af en sammenhængen, drejer det rundt så meningen bliver en anden, og bitcher over at afsenderen var negativ og så går bølgerne. Jeg har lagt mærke til at det ofte er kvinder der er gode til at vende ting på hovedet.

Der skal så lidt til at få folk op ad stolen og bitche over noget som slet ikke var ment sådan. Og de skal nok finde et eller andet de kan bitche over.