Kategoriarkiv: fuglebakkehus.dk

Det nye fuglebakkehus.dk er online

Måneder er gået med at opbygge et nyt fuglebakkehus.dk og bestyrelsen har også brugt en del tid på at indtaste beboerinformation m.v. Dette er dog endnu ikke synligt uden et password, men vi nærmer os en deadline fordi det gamle websystem (webhotel) skal opsiges pr. 1. januar, og derfor var det vigtigt at få sat det nye i drift allerede nu.

De seneste dage har været hektiske med det tekniske og vi mangler stadig at flytte mail til et nyt sted, da dette opsiges sammen med websystemet. Vi kan dog godt forlænge mailen nogle måneder, hvis der er behov.

Det er en milepæl, men arbejdet fortsætter.

Påbegyndt brugervejledning

Det er min mening at jeg vil vise de to fra bestyrelsen, som jeg er ved at opbygge det nye fuglebakkehus.dk sammen med, hvordan de skal redigere indholdet. Samtidig er det nye system ikke et egentligt webside-redigeringssystem (CMS – Indholds Administrations System), men et blog (weblog) system og i opbygningen bliver jeg derfor nødt til at tage højde for at det alligevel skal være nemt at gå til trods forskellene.

Men for at jeg ikke skal være en flaskehals, hver gang der skal laves en ændring ud over selve informationen, og da bestyrelsesmedlemmerne jo jævnligt skiftes ud, er jeg nødt til at lave en vejledning så jeg undgår at skulle undervise nye hver gang bestyrelsens redaktører udskiftes.

Dette er jeg så småt gået igang med i dag. Men inden jeg for alvor kan komme igang med at skrive den, har jeg brug for at vi er helt på det rene med hvilken model vi vælger. Derfor er vejledningen noget af det sidste jeg giver mig i kast med, når vi er så langt at bestyrelsen selv er i stand til at lægge informationen ind.

Dagens webarbejde på fuglebakkehus.dk

På sidste projektmøde om fuglebakkehus.dk gav jeg bestyrelsen den opgave, at lave en oversigt over hvilke menuer og undermenuer de vil have. I dag har jeg set på listen og oprettet de fleste af menuerne.

Jeg har også skrevet en mail med de ting som de skal være opmærksomme på, og kommet med en række forslag til ændring af menu-strukturen og nogle generelle retningslinier for opbygning af en menu-struktur, som de kan vælge at følge eller lade være.

Vi har ikke holdt møde i dag. Det ville nu ellers have været det smarteste, så vi, med det samme, kunne have afklaret forslag til ændringer. På den måde kunne jeg, med det samme, have oprettet den menustruktur vi fik talt os til rette om. Den menustruktur jeg har oprettet nu er baseret på det forslag de selv kom med, og skal måske derfor laves om efter de forslag til ændringer jeg er kommet med.

Første møde med den nye bestyrelse

I dag havde jeg besøg af to fra den nye bestyrelse. Arbejdet med det nye fuglebakkehus.dk gik i stå da den tidligere bestyrelse blev i undertal af medlemmer og derfor ikke kunne varetage arbejdet, men nu har den nye bestyrelse sat to medlemmer på.

De var meget positive. De spurgte mig om jeg ville være behjælpelig med at administrere det fremover. De har jo fået besked om min forespørgsel på salg af lejlighed. Jeg vil meget gerne hjælpe med administrationen, men det ideelle vil være at bestyrelsen selv blive i stand til det. Jeg vil meget gerne administrere det, og har lovet at hjælpe med at få det op at stå og at jeg vil lave nogle brugervejledninger så de selv kan fortsætte det. Også fordi bestyrelsen skifter medlemmer en gang imellem og viden somme tider mistes fordi det ike bliver overleveret fra tidligere- til nye medlemmer.

Mødet varede en time. Jeg havde givet dem nogle hjemmeopgaver:

  1. Lav en liste over hvilken menu-struktir I vil have (hvilke menu-overskrifter der skal være og hvilke undermenuer i enkelte menuer skal have).
  2. Send mig nogle tekster til nogle af de sider der skal være.

Jeg tror de to medlemmer er en god kombination til arbejdet. [SLETTET: Til orientering for læsere, der allerede har set mit indlæg tidligere, og måske undrer sig over at der mangler noget som jeg havde skrevet tidligere, kan jeg oplyse at slutningen er slettet, efter ønske]

Så fortsætter jeg med fuglebakkehus.dk

Da bestyrelsen i A/B Fuglebakkehus nu igen er fuldtallig efter den nyligt afholdte generalforsamling, har den nye bestyrelse bedt mig fortsætte arbejdet med den nye hjemmeside, der blev sat i bero af den tidligere bestyrelse, på grund af frafald af bestyrelsesmedlemmer. Den nuværende fuglebakkehus.dk, som jeg også har lavet, trænger i den grad til en opfriskning.

Det nye fuglebakkehus.dk sat på pause

Bedst som det nye fuglebakkehus.dk var ved at tage form, så kom der en sten i vejen for projektet. Den nye bestyrelse – som ikke er så ny længere – mistede to bestyrelsesmedlemmer, og det bevirker naturligvis at de resterende medlemmer må overtage deres arbejde. Vi blev derfor enige om at sætte website projektet på midlertidigt hold. Om, og i givet fald hvornår projektet genoptages, er endnu ikke besluttet.

Men arbejdet er ikke spildt. jeg lærte bl.a. nogle ting om mit eget website og jeg fik flyttet det ind under mit eget domænenavn (hrasmussen.dk) som er en ting jeg har ville gøre længe, men ikke rigtig kunne tage mig selv i nakken. Nu blev jeg tvunget til at undersøge hvordan det skulle gøres, da det var (er) meningen at det også skal gøres for fuglebakkehus.dk.

Det nye fuglebakkehus.dk tager form

Det er spændende arbejde at få et nyt design op at stå. Altså nyt og nyt, det er nyt i forhold til det eksisterende der er på fuglebakkehus.dk i dag.

fuglebakkehus.dk som det har set ud i nogle år nu indtil et nyt website kommer op, forventeligt i 2011
Det gamle, eksisterende, system er et gratis CMS system, ZienceCMS, som er lavet i ASP af Vestdata

Det gamle system installerede jeg for længe siden. Det var udmærket til en start, men ikke særligt fleksibelt. Det nye bliver lavet i WordPress. Og ja, jeg ved godt at WordPress er et blog system, og jeg har selv tidligere været modstander af at bruge det som andet end blog system, men det er det faktisk også glimrende til.

I dag gennemgik jeg bare mulighederne i det tema som er blevet valgt, og lavede nogle enkelte sider som demonstration, som bestyrelsen så skal tage stilling til. Næste møde bliver (tentativt) den 20. juli, hvor vi skal komme noget mere kød på, som bestyrelsen så har talt om i mellemtiden.